Psykolog Jane Reimann

 

 

 

Medlem af Dansk Psykolog Forening

 

Samtaleterapi i Aarhus

- baseret på principperne i intensiv dynamisk korttidsterapi

 

Med samtaler kan du opnå at lære dig selv bedre at kende, blive klarere på årsager til dine psykiske problemstillinger, få mulighed for at ændre på uhensigtsmæssige mønstre og opleve at få større tilfredshed og glæde i livet.

 

Er du ked af det?

Føler du dig trist og deprimeret?

Har du tendens til at bekymre dig meget?

Er du angst, anspændt, irritabel og kan måske ikke sove?

Bliver du let selvbebrejdende, tvivler på dit eget værd?

Er du belastet af stress, mobning, udbrændthed eller har mistet jobbet?

Har du, eller en nærtstående, fået en alvorlig sygdom?

Er du i tvivl om samtaler med en psykolog er noget for dig?

 

På baggrund af dine psykiske problemstillinger og mål, kan jeg - i uforstyrrede rammer - tilbyde samtaleterapi i korte eller længerevarende forløb.

 

 

Vi kan ikke undgå psykisk smerte i livet, men unødvendig ekstra lidelse og smerte er et valg. (Robert Neborsky, 2011)

 

Jo mere vi er i kontakt med os selv, jo mere har vi kapacitet til at være i forbundethed med andre mennesker, i hjerte og i sjæl.

(Robert Neborsky, 2003)

 

Psykolog Jane Reimann  •  Ildervej 9, 8270 Højbjerg  •  Tlf.: 6068 8857  •  E-mail: jane.reimann@gmail.com